جشنواره یلدایی
جشنواره یلدایی
مشاهده همه
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
78,000
4 %
75,000تومان
+
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
200,000
0 %
200,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
20,000
0 %
20,000تومان
+
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
11,000تومان
+
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
26,000
0 %
26,000تومان
+
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
70,000
0 %
70,000تومان
+
لوله بارانی پی فلکس( Peflex )کره ای لوله بارانی پی فلکس( Peflex )کره ای
7,500
0 %
7,500تومان
+
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,000,000تومان
+
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
6,778,000
10 %
6,100,000تومان
+
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
ناموجود
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000تومان
+
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,049,000
13 %
1,780,000تومان
+
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
28,000
11 %
25,000تومان
+
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
38,000
8 %
35,000تومان
+
آچار اتصالات چدنی آچار اتصالات چدنی
70,000
7 %
65,000تومان
+
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
17,000
0 %
17,000تومان
+
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
270,000
0 %
270,000تومان
+
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
ناموجود
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
ناموجود
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود
تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
900,000
9 %
820,000تومان
+

انواع قطره چکان

قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
20,000
0 %
20,000تومان
+

آبپاش های زراعی

آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
78,000
4 %
75,000تومان
+
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
200,000
0 %
200,000تومان
+
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
11,000تومان
+
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
26,000
0 %
26,000تومان
+
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
70,000
0 %
70,000تومان
+
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
28,000
11 %
25,000تومان
+
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
38,000
8 %
35,000تومان
+
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
17,000
0 %
17,000تومان
+
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
270,000
0 %
270,000تومان
+
آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران
320,000
0 %
320,000تومان
+
آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران
420,000
2 %
410,000تومان
+
انواع بذور استاندارد
انواع بذور استاندارد
مشاهده همه
بذر گوجه داناب رقم جرجان بذر گوجه داناب رقم جرجان
ناموجود
بذر گوجه داناب رقم ارس بذر گوجه داناب رقم ارس
375,000
0 %
375,000تومان
+
بذر گوجه داناب رقم سیوند بذر گوجه داناب رقم سیوند
450,000
0 %
450,000تومان
+
بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل
360,000
0 %
360,000تومان
+
بذر گوجه داناب رقم البرز بذر گوجه داناب رقم البرز
360,000
0 %
360,000تومان
+
بذر گوجه داناب رقم موبیل بذر گوجه داناب رقم موبیل
110,000
0 %
110,000تومان
+

تایمرهای آبیاری

تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
900,000
9 %
820,000تومان
+
تایمر آبیاری مدل DIS تایمر آبیاری مدل DIS
800,000
6 %
750,000تومان
+
تایمر آبیاری مدل Amico R2 رین ایتالیا تایمر آبیاری مدل Amico R2 رین ایتالیا
3,800,000
15 %
3,230,000تومان
+
تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا
2,800,000
14 %
2,400,000تومان
+
تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا
1,080,000
12 %
950,000تومان
+
تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا
850,000
14 %
730,000تومان
+
تایمر آبیاری آمیکو تک خروجی رین ایتالیا تایمر آبیاری آمیکو تک خروجی رین ایتالیا
1,750,000
15 %
1,490,000تومان
+
تایمرآبیاری آمیکو دوخروجی رین ایتالیا تایمرآبیاری آمیکو دوخروجی رین ایتالیا
2,350,000
15 %
1,990,000تومان
+
تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا
1,140,000
15 %
970,000تومان
+
کنترلرهای آبیاری
کنترلرهای آبیاری
مشاهده همه
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
ناموجود
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
ناموجود
کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا
2,450,000تومان
+
کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا
2,263,000
12 %
1,990,000تومان
+
کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا
2,028,000
12 %
1,780,000تومان
+
کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا
9,335,000
16 %
7,800,000تومان
+

انواع شیربرقی

شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,000,000تومان
+
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
6,778,000
10 %
6,100,000تومان
+
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000تومان
+
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,049,000
13 %
1,780,000تومان
+
شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا
678,000
14 %
580,000تومان
+
شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا
645,000
13 %
560,000تومان
+
شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا
606,000
13 %
530,000تومان
+

برندهای معتبر بازار

اتصالات قطره ای

قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
20,000
0 %
20,000تومان
+
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای
245,000
0 %
245,000تومان
+
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
ناموجود
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود

محصولات

آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
78,000
4 %
75,000تومان
+
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
200,000
0 %
200,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
50,000
0 %
50,000تومان
+
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
20,000
0 %
20,000تومان
+
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
11,000تومان
+
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
26,000
0 %
26,000تومان
+
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
70,000
0 %
70,000تومان
+
لوله بارانی پی فلکس( Peflex )کره ای لوله بارانی پی فلکس( Peflex )کره ای
7,500
0 %
7,500تومان
+
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,000,000تومان
+

فروش ویژه

فیلتردیسکی 3 اینچ رویال دریپ فیلتردیسکی 3 اینچ رویال دریپ
2,000,000
15 %
1,700,000تومان
+
فیلتردیسکی 2 اینچ رویال دریپ فیلتردیسکی 2 اینچ رویال دریپ
1,800,000
14 %
1,550,000تومان
+

آخرین نوشته های وبلاگ

معرفی خدمات معرفی خدمات فروشگاه کشتیارکالا
معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا
آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون و کاربردآن ایستگاه فیلتراسیون و کاربرد آن
نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها

محصولات پرتخفیف

در این قسمت می توانید پرتخفیف ترین محصولات را مشاهده و انتخاب نمائید.
بازگشت به بالا
eget nunc ut Phasellus vel, felis venenatis 
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
مقایسه
با موفقیت به سبدخرید اضافه شد.